Chọn trang
Phần mềm KPI

Phần mềm KPI

Smartboss KPI Phần mềm đánh giá nhân viên Đánh giá liên tục để giảm lãng phí  Ngày nay, ở những tổ chức tiến bộ, hoạt động đánh giá không còn là hoạt động mỗi năm một lần. Thay vì gọi là “đánh giá nhân viên (mỗi năm một lần)”, doanh nghiệp tiến bộ chuyển thành hoạt...

Phần mềm Portal – đăng ký & xét duyệt nghỉ phép online

Chức năng chính Chấm công (cho nhân viên) Nhân viên có thể kiểm tra lịch làm việc của mình Nhân viên có thêm thời gian đăng nhập trong trường hợp quên (được phê duyệt bởi người quản lý). Tính lương (dành cho nhân viên) Kiểm tra phiếu lương Thông tin chi tiết về Bảo...

Quản lý ra vào tại các phòng

Giới thiệu giải pháp Giải pháp quản lý phân theo nhóm ngành nghề của khách hàng Tất cảBệnh việnDoanh nghiệp nhiều chi nhánhDoanh nghiệp sản xuấtF&B serviceTập đoàn, doanh nghiệp lớnTrường họcXây dựng Phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7...

Giải pháp quản lý suất ăn công nghiệp

eCMS – Giải pháp quản lý suất ăn  eCMS là viết tắt của electronic Canteen-meal Management Solution – hệ thống điện tử quản lý suất ăn. Đây là một ứng dụng công nghệ thông tin giúp tổ chức và quản lý quá trình cấp phát suất ăn cho nhân viên, cán bộ, công...