Chọn trang
NGƯỜI LAO ĐỘNG LĂN LỘN TRONG COVID-19

NGƯỜI LAO ĐỘNG LĂN LỘN TRONG COVID-19

  Năm 2020 có thể nói là thảm họa của Thế giới, khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành và hiện vẫn chưa có vắc-xin. Nó làm cho nền kinh tế bị trì trệ, mọi người phải ở trong nhà chống dịch. Vậy người lao động như thế nào đây? Họ làm gì? Sinh sống như thế nào khi không...