Chọn trang

Cảm ơn bạn đã đăng ký dùng thử phần mềm. Chúng tôi đã gửi hướng dẫn đến email mà bạn đã đăng ký

Email người gửi: anhminh@tinhhoa.asia hoặc anhminh@giaiphaptinhhoa.com
Tên người gửi: Tinh Hoa
Tiêu đề: [Tinh Hoa] Hướng dẫn dùng thử phần mềm 

Thời gian gửi: email có thể mất từ 5 – 10 ph để đến hộp thư của bạn

Xin đừng quên kiểm tra trong hộp SPAM MAIL (Thư rác), nếu bạn không thấy email của chúng tôi trong INBOX.

Cám ơn vì đã quan tâm đến sản phẩm của Tinh Hoa.