Câu chuyện thành công 

Khi áp dụng giải pháp tự động hóa việc chấm công & tính lương

Trước đây: Tổng công ty A với nhiều công ty con găp nhiều khó khăn trong việc quản lý nhân sự. Mỗi công ty con quản lý mỗi nơi một kiểu. Đơn cử:
– hệ thống đánh giá không đồng nhất, nên không thể tổ chức đào tạo chung, hay luân chuẩn nhân sự giữa các công ty con
– hệ thống chấm công tính lương không đồng nhất, khiến việc thống kê các chỉ số về lương-công ( là những chỉ số quan trọng trong nhân sự) không thể thực hiện được

Sau đó:  Tập đoàn A đầu tư cho giải pháp quản lý KPI, chuẩn hóa việc đánh giá nhân viên. Tòan bộ các công ty con đều quản lý nhân sự theo chuẩn chung, tiết kiệm chi phí cho tòan group:
– Chương trình đào tạo chéo giữa các công ty
– Hệ thống quản lý nhân sự và đánh giá nhân sự dùng chung
– Chương trình định hướng thăng tiến cho nhân viên trong tòan Group …

Vui lòng tham khảo giải pháp hoặc phản hồi lại email này để được tư vấn thêm

HRportal đăng ký nghỉ phép qua mạng

Tiết kiệm thời gian quản lý nghỉ phép

Phần mềm đánh giá nhân viên KPI

Đánh giá khoa học, chính xác, hạn chế cảm tính

Máy chấm công & giải pháp

Bớt thời gian chấm công tính lương

Giải pháp AutoID kiểm soát ra vào nhà xưởng

Tăng cường an ninh cho khu vực sản xuất

Giải Pháp Tinh Hoa

Giải pháp công nghệ giúp bạn quản trị nhân sự hiệu quả hơn

 

Top 25 Nhà cung cấp Giải Pháp Nhân Sự  tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Xem chi tiết về giải thưởng

Giải pháp AutoID kiểm soát tại nhà ăn công nghiệp

Tăng sự hài lòng cho nhân viên, tiết kiệm thời gian báo cáo

Phần mềm quản trị nhân sự

Tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả quản trị nhân sự