fbpx
7 nguyên tắc ứng xử vàng

7 nguyên tắc ứng xử vàng

Mặc dù mỗi môi trường công việc có những đặc thù riêng và cần những cách tiếp cận khác nhau, song thực tế luôn có những điểm chung có thể áp dụng trong mọi tình huống.   1. Hãy thân thiện và tận tình đối với cấp trên, với đồng nghiệp và với cả cấp dưới, nhưng không...

Liên hệ