fbpx
Tinh Hoa tham gia khóa đào tạo Train the Trainer in Total Quality Management for SMEs – tổ chức tại Nadi, Fiji

Tinh Hoa tham gia khóa đào tạo Train the Trainer in Total Quality Management for SMEs – tổ chức tại Nadi, Fiji

Từ ngày 18.5.2015 đến ngày 22.5.2015, tại thành phố Nadi của Đảo Quốc Fiji, anh Lý Xuân Nam, giám đốc điều hành của công ty CP Giải Pháp Tinh Hoa đã tham gia khóa huấn luyện Train the Trainer in Total Quality Management được tổ chức bởi APO ( Asian Productivity...
0969 618 638