Chọn trang

I.  Yêu cầu của khách hàng

  • Hệ thống chấm công bằng vân tay cho số lượng nhân viên hơn 1000 người.
  • Đáp ứng được về việc lưu trữ dữ liệu điểm danh,vân tay và số lượng nhân viên ổn định.
  • Dịch vụ bảo trì và sữa chữa đáp ứng nhanh chóng khi có sự cố.
  • Tích hợp được với hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện

II.   Thiết kế hệ thống và giải pháp

Để biết thêm chi tiết về mô hình giải pháp xin vui lòng liên hệ với Tinh Hoa ( hotlline: 0919 039 665) hoặc quý khách có thể cập nhật thông tin khung dưới đây để bộ phận tư vấn của chúng tôi có thể liên hệ ngay: