Chọn trang
Máy chấm công VEIN tay

Máy chấm công VEIN tay

MÁY CHẤM CÔNG VEIN TAY Công nghệ chấm công quét tĩnh mạch Máy chấm công vein tay – Đây là công nghệ mới nhất. Máy chấm công dùng công nghệ nhận dạng VEIN (mạch máu trên ngón tay) kết hợp với chức năng vân tay đem lại sự tiện lợi khi chấm công & nhận dạng....

Management solutions in manufacturing enterprises

AllCase doanh nghiệp sản xuất Reduce wastage with ongoing assessment Case doanh nghiệp sản xuất, Case study Doanh nghiệp lớn, Case study doanh nghiệp SME, Case study ngành xây dựng Enhanced security with Gate Access Control Solutions Case doanh nghiệp sản xuất 4...