Chọn trang
Văn Phòng Tòa Nhà NowZone

Văn Phòng Tòa Nhà NowZone

I.  Yêu cầu của khách hàng Hệ thống Access Control (AC) bằng thẻ cảm ứng cho các văn phòng Nowzone Plaza,tòa nhà Royal Centre. Cung cấp các giải pháp kiểm soát cửa cho văn phòng theo tiêu chí tiện lợi và an toàn. Phân quyền người dùng theo khu vực,thời gian đảm bảo...
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hòa Bình

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hòa Bình

I.  Yêu cầu của khách hàng Xây dựng hệ thống chấm công toàn diện  cho hơn 40 công trình trên toàn quốc. Đáp ứng đầy đủ các ca làm việc theo từng quy đinh của mỗi công trình. Theo dõi trực tuyến tình trạng hoạt động của máy chấm công và dữ liệu chấm công của nhân viên....