Chọn trang

I.  Yêu cầu của khách hàng

  • Xây dựng hệ thống chấm công toàn diện  cho hơn 40 công trình trên toàn quốc.
  • Đáp ứng đầy đủ các ca làm việc theo từng quy đinh của mỗi công trình.
  • Theo dõi trực tuyến tình trạng hoạt động của máy chấm công và dữ liệu chấm công của nhân viên.
  • Quy trình triển khai đơn giản không phức tạp và quy trình xử lý dữ liệu đều được thực hiện  tự động.

II.   Phần mở rộng

  • Thiết bị chấm công: Đáp ứng được sự chịu đựng của điều kiện thời tiết và môi trường. Đảm bảo lưu lượng thường xuyên trong ngày
  • Kết nối tự động: Hệ thống mạng tại các công trường đơn giản. Không muốn cài đặt phức tạp
  • Phần mềm chấm công: Dữ liệu chấm công sẽ tự động đưa về phần mềm. Đáp ứng nhiều ca làm việc phức tạp. Không tốn nhiều thao tác xử lý trên phần mềm

Để biết thêm chi tiết về mô hình giải pháp xin vui lòng liên hệ với Tinh Hoa hoặc quý khách có thể cập nhật thông tin khung dưới đây để bộ phận tư vấn của chúng tôi có thể liên hệ ngay: