Chọn trang

Kinh nghiệm tổ chức chấm công trong nhà máy

Thẻ chấm công do CNV Công ty lưu giữ, thẻ phải được lưu giữ thật cẩn thận, không làm hỏng. Hàng ngày CNV khi đến làm việc và trước khi ra về phải bấm thẻ. Đối với trường hợp máy hư… không thể bấm thẻ được thì phải chuyển cho Trưởng bộ phận trực tiếp xác nhận giờ vào...
Mẫu bảng chấm công

Mẫu bảng chấm công

Với những công dụng như theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH)… để từ đó tính trả lương, BHXH trả thay lương cho từng nhân viên và quản lý nguồn lao động;  bảng chấm công là một phần quan trọng trong công ty nói chung và bộ...