Chọn trang
Tự tin hơn khi đối mặt với lời từ chối

Tự tin hơn khi đối mặt với lời từ chối

Lời từ chối của khách hàng là một trong những điều gây thất vọng lớn đối với các nhân viên bán hàng. Ngay cả những nhân viên kinh doanh ưu tú nhiều khi cũng đành phải ngậm ngùi tiếp nhận lời từ chối của khách hàng như nuốt một quả đắng, sau đó phải rất nỗ lực mới có...

Hai hiệu cắt tóc

Tại thị trấn nhỏ nọ có hai hiệu cắt tóc, một của Cột, một của Kèo. Hiệu cắt tóc của Cột lúc nào cũng đông khách, còn hiệu cắt tóc của Kèo thì mới đầu cũng đông khách nhưng càng ngày càng vắng. Kèo rất lấy làm lạ, vì tay nghề của anh ta cũng không hề thua kém tay nghề...