Chọn trang

10 câu hỏi để hiểu rõ về cá nhân người đối diện ( BNI dance card ver 2)

  Hãy cho biết bạn đã khởi nghiệp như thế nào? Đây là dạng câu hỏi để mở đầu & tạo không khí cho cuộc trao đổi. Hãy kể cho đối tác nghe việc bạn đã khởi nghiệp như thế nào với ý định tạo ra cơ hội chứng thực tốt hơn về bạn (liên quan đến năng lực, trình độ...