Chọn trang

wherever-you-are

đừng đọc báo khi đang làm việc

cũng đừng nghĩ về công việc khi đang cùng với gia đình

dù bạn đang ở đâu hay làm gì, hãy luôn tận hưởng hiện tại