Chọn trang

Đánh giá hiệu quả công việc với KPI

KPI là viết tắt của thuật ngữ Key Performance Indicator, chỉ số cốt yếu để đánh giá hiệu quả công việc. Doanh nghiệp xây dựng KPI để tạo sự rõ ràng, minh bạch trong công việc và cách khen thưởng dựa trên kết quả đánh giá công việc. 

Lợi ích của hệ thống đánh giá hiệu quả công việc với KPI

XÂY DỰNG VĂN HÓA NƯỚC LÊN THUYỀN LÊN

Tạo động lực cho nhân viên bằng cách đảm bảo công bằng, minh bạch trong việc chi trả lương thưởng dựa vào kết quả đánh giá. Kích thích năng suất của tổ chức. Kích thích tinh thần làm chủ công việc của nhân viên. Nhân viên hiểu rằng kết quả kinh doanh đi liền với lợi ích kinh tế của cá nhân.

TẠO DỰNG MÔI TRƯỜNG MINH BẠCH

Tổ chức đánh giá hiệu quả công việc với KPI giúp đội ngũ nhận được phản hồi một cách rõ ràng & nhanh chóng, tránh trường hợp nhân viên nghĩ rằng mình đang làm tốt nhưng Nhà Quản Lý lại nghĩ ngược lại. 

QUẢN LÝ MỤC TIÊU & NHANH CHÓNG PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ

Mục tiêu , tầm nhìn, chiến lược của Ban Giám Đốc được triển khai bằng cách chia nhỏ thành mục tiêu, công việc đến từng phòng/ nhóm/ cá nhân và tổ chức đánh giá định kỳ hàng tuần, tháng. Nhanh chóng phát hiện ra những mục tiêu nào gặp vấn đề để kịp thời có hành động giải quyết.

Để xây dựng hệ thống KPI thành công, bạn cũng cần phải biết cách

Những khó khăn khi ứng dụng hệ thống đánh giá KPI

Nhiều Doanh nghiệp muốn tiến hành đo lường hiệu suất công việc (performance management) bằng KPI, nhưng gặp nhiêu khó khăn vì chưa có sự hỗ trợ từ những người đã có kinh nghiệm 

Mục tiêu / Chỉ tiêu cảm tính / mơ hồ/ không cụ thể
Không biết cách xây dựng chính sách khen thưởng theo KPI / Chính sách cũ không phù hợp
Đánh giá không chính xác, KPI cao nhưng hiệu quả kinh doanh thấp
Mất nhiều thời gian tổ chức đánh giá
Các bên tham gia hiếu chưa đúng bản chất của KPI
Đội ngũ nhân viên thờ ơ, làm qua loa
Nhân viên không hài lòng
Không biết KPI phù hợp hay OKR phù hợp

Chúng tôi tổ chức những buổi gặp mặt online để chia sẻ kinh nghiệm triển khai hệ thống đánh giá với KPI