Chọn trang

I.  Yêu cầu của khách hàng

 • SQL server đảm bảo xử lý hiệu quả số lượng nhân viên trên 30.000 người
 • Dữ liệu từ 15 chi nhánh trên toàn quốc – văn phòng, nhà máy, kho vận – được đồng bộ hóa. Tổng công ty có thể truy xuất bất kì lúc nào, đảm bảo hệ thống hoạt động đồng bộ và hiệu quả
 • Nhà cung cấp có năng lực cạnh tranh về thiết bị phần cứng
 • Nhà cung cấp phần mềm có khả năng đáp ứng được yêu cầu chuyên biệt của từng chi nhánh.

II.   Phần mở rộng

 • Chức năng Consolidate Data: Đồng bộ dữ liệu từ các chi nhánh về server tổng công ty
 • Chức năng quản lý ngày nghỉ phân quyền: File được xác nhận từ các trưởng bộ phận và import vào phần mềm.
 • Chức năng quản lý chấm công theo qui trình: Phần mềm tổng hợp các dữ liệu đã xữ lỹ và chuyển sang cho bộ phận tính lương.
 • Các báo cáo theo yêu cầu: 
  1. •Báo cáo khẩu phần cơm trưa.
  2. •Báo cáo tổng kết nhân công theo ca, tổ, nhóm.
  3. •Báo cáo chấm công chi tiết từng ngày, tháng theo mẫu

Để biết thêm chi tiết về mô hình giải pháp xin vui lòng liên hệ với Tinh Hoa ( hotlline: 0919 039 665) hoặc quý khách có thể cập nhật thông tin khung dưới đây để bộ phận tư vấn của chúng tôi có thể liên hệ ngay: