Chọn trang

Các yêu cầu đặc biệt dành cho giải pháp chấm công cho các tập đoàn:

 • Có giải pháp đặc thù để tối ưu cho các công ty con với mô hình khác nhau ( sản xuất, bán lẻ, văn phòng ..)
 • Có giải pháp đưa dữ liệu từ các công ty con về tổng, theo thời gian thực
 • Kết hợp với việc kiểm soát ra vào, những nhân viên muốn ra vào văn phòng đều phải cần quét thẻ/ vân tay, tránh người lạ tự ý đột nhập
 • Phần mềm chấm công phải đủ thông minh để lọc đi các dữ liệu thừa, do hàng ngày có nhiều lượt ra vào của một người
 • Thiết bị được thiết kế đẹp để nâng cao hình ảnh của công ty trong mắt khách hàng
 • Đi kèm phần mềm chấm công cho văn phòng, đáp ứng được yêu cầu chấm công nhưng chi phí phải tối thiểu
 • Có thể tích hợp với các phần mềm quản lý nhân sự, như SAP, Oracle
 • … và một số yêu cầu khác

Một số dự án đã được triển khai thành công trong thực tế

 • Giải pháp chấm công cho công ty CP Sữa Việt Nam
 • Giải pháp chấm công cho công ty xây dựng Hòa Bình
 • Giải pháp chấm công cho tập đoàn Kinh Đô và chuỗi bán lẻ Kinh Đô Bakery
Vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn hoặc để lại thông tin để được tư vấn và nhận tài liệu chi tiết