Chọn trang

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên được trang bị những kiến thức thực tế cũng như các kỹ năng cần thiết trước khi rời giảng đường để bắt đầu “mưu sinh” bằng chính ngành nghề mình theo đuổi, hiện nay THS đang hướng dẫn cho 7 sinh viên, trong đó có:

– Marketing online: 4 bạn.

– Kinh doanh: 1 bạn.

– Triển khai phần mềm: 1 bạn.

– Lập trình: 1 bạn.

Và sắp tới, THS sẽ tiếp tục ưu tiên nhận sinh viên thực tập trong lãnh vực kinh doanh và lập trình.

Bạn nào có anh chị em, bạn bè, người thân muốn thực tập thì liên hệ với Phòng Nhân Sự để được xem xét và hướng dẫn nhé!