Chọn trang

Các yêu cầu tiêu biểu của các doanh nghiệp xây dựng

 • Nhanh chóng cho ra bảng chấm công- bảng lương để tiến hành phát lương cho công nhân
 • Có thể đồng bộ hóa được nhiều chi nhánh cùng lúc, tuy nhiên, không thể đầu tư các giải pháp tốn kém như VPN hoặc cung cấp IP tĩnh cho tất cả các công trường
 • Môi trường làm việc rất bụi bặm nên khó chấm công bằng vân tay
 • Giải quyết vấn đề chấm công dùm khi chấm công bằng thẻ
 • Có thể kết nối dữ liệu chấm công với các phần mềm quản lý công trình
 • Có thể quan sát được việc chấm công tại các công trình
 • Kết hợp việc chấm công với quản lý ra vào trong công trình và giám sát an toàn tại công trình
 • Kết hợp chấm công với việc quản lý nhân công của nhà thầu phụ
 • … và nhiều yêu cầu khác
 • Yêu cầu về độ bền 90% 90%
 • Yêu cầu về giải pháp 80% 80%
 • Yêu cầu về phần mềm 50% 50%
 • Yêu cầu về giá rẻ 30% 30%

Giải pháp chấm công tính lương:

 • Hệ thống kiểm soát ra vào với cổng kiểm soát lối đi
 • Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay / gương mặt / thẻ
 • Phần mềm quản lý kiểm soát ra vào tại công trường, cho phép kiểm soát số người ra – vào, theo dõi trực tuyến
 • Phần mềm quản lý chấm công trên nhiều chi nhánh thông qua mạng internet
 • Giải pháp đồng bộ dữ liệu vân tay giữa các chi nhánh, dành cho nhân viên hay đi công tác giữa chi nhanh
 • … và nhiều giải pháp khác

 

 

Một số khách hàng tiêu biểu đã sử dụng giải pháp chấm công tính lương của chúng tôi

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm