Chọn trang

Lao động tự do là gì? Điều kiện hỗ trợ người lao động tự do mất việc làm do dịch bệnh? Điều kiện và trình tự thủ tục đối với một số đối tượng người lao động khác. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

 

Lao động tự do bán hàng rong

Lao động tự do bán hàng rong

Trong tình hình dịch bệnh Covid vẫn chưa được ổn định, nhu cầu việc làm đối với người lao động hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy ngoài những lao động được ký hợp đồng lao động hoặc có công việc ổn định thì mặt khác còn tồn đọng những lao động tự do thất nghiệp. Đây được xem như một hình thức người lao động khá phổ biến trong xã hội hiện nay. 

Lao động tự do được hiểu theo một cách đơn giản là người làm những gì mình muốn họ không bị ràng buộc của bất kỳ tổ chức nào. Theo đó lao động tự do cũng có nghĩa là người lao động làm nhiều công việc trong một thời gian nhưng không ổn định về lâu về dài.

Ngoài ra lao động tự do họ có thể làm một lúc nhiều việc khác nhau, miễn là có thu nhập cho bản thân. Họ là những người đa ngành nghề không có cụ thể một công việc nhất định không bị ràng buộc bất kỳ hình thức nào nhưng vẫn tuân thủ quy định của pháp luật đó chính là công việc mà pháp luật không cấm.

Thường nhóm đối tượng lao động tự do này họ không có thu nhập ổn định ,mức thu nhập của họ phụ thuộc vào công việc hôm đó họ làm được hay không hoặc có việc để làm hay không nó không được tính theo tháng hay năm cụ thể. Người lao động tự do thuộc trong những nhóm công việc như là bán hàng rong, lao động thu gom rác, nghề bốc vác, vận chuyển hàng hóa, xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô, người bán vé số lưu động và các dịch vụ lao động tại các cơ sở dịch vụ ăn uống ,du lịch ,chăm sóc…

Điều kiện hỗ trợ người lao động tự do mất việc làm do dịch bệnh

Hỗ trợ người lao động tự do

Hỗ trợ người lao động tự do

– Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020

+ Cư trú hợp pháp tại địa phương

+ Làm một trong những công việc bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, vận chuyển hàng hóa, bốc vác, xe xích lô và mô tô chở khách ,tự làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, du lịch, chăm sóc sức khỏe, lưu trú.

Ủy ban căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế quyết định các nhóm đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quyết định tại khoản 1 Điều này từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được đảm bảo từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

  • Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định này và ngược lại.
  • Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra và lập danh sách người lao động tự do đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị – xã hội và công khai với cộng đồng dân cư, niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc, tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.
  • Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động tự do

Về điều kiện

  • Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên, đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.
  • Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

– Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Về hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn

– Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg

– Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động tự do có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

– Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách theo Phụ lục kèm theo Quyết định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách theo Phụ lục kèm theo Quyết định này, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xử lý vi phạm đối với người lao động tự do

Cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng chính sách quy định tại Quyết định này để trục lợi, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phải bồi thường, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.