Chọn trang

 

Các mô hình doanh nghiệp sau sẽ phù hợp nhất với phần mềm chấm công HRpro7

  • Các công ty sản xuất nhỏ có số lượng công nhân dưới 2000, có lịch làm việc phức tạp, làm việc 3 ca, ca gãy …
  • Các nhà hàng, cafe có lịch làm việc linh động, phức tạp
  • Các công ty xây dựng có lịch làm việc đặc thù

Ngoài ra, các công ty thương mại, dịch vụ cũng có thể sử dụng Hrpro7 để chấm công, tính lương.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết hoặc sử dụng phiên bản BASIC dùng thử HRpro7, để biết vì sao Hrpro7 là một phần mềm chấm công tốt.

Các yếu tố cần có ở phần mềm chấm công tốt

Các yếu tố cần có ở phần mềm chấm công tốt