fbpx
Các yếu tố cần có ở một phần mềm chấm công tốt

Các yếu tố cần có ở một phần mềm chấm công tốt

Truy suất dữ liệu chấm công một cách dễ dàng Đây là chức năng cơ bản nhất của một phần mềm chấm công. Phần mềm phải cho phép người dùng truy suất giờ chấm công của bất kì nhân viên hoặc nhóm nhân viên nào, vào bất kì ngày nào. Một phần mềm chấm công thực sự tốt sẽ cho...
Danh mục chức năng của Module chấm công của phần mềm Hrpro7

Danh mục chức năng của Module chấm công của phần mềm Hrpro7

Danh mục chức năng chi tiết trong module chấm công – quản trị nhân sự HRPRO7 Quản lý dữ liệu chấm công: quản lý dữ liệu chấm công cho nhân viên dựa trên những thông tin quét thẻ, hệ thống ca, ngày lễ, ngày nghỉ phép. Cho phép quản lý từ chi tiết đến tổng quát...
Tư vấn chi tiết về HRPRO7

Tư vấn chi tiết về HRPRO7

Nội dung: Xác định các nhu cầu về chấm công – tính lương – quản trị nhân sự trong doanh nghiệp của bạn Xác định các yếu tố cản trở Đánh giá mức độ phù hợp khi sử dụng phần mềm Hrpro7 ( có thể đánh giá mở rộng về việc sử dụng thiết bị chấm công ) Lập bảng...
Chương trình miễn phí nâng cấp lên HRPRO7

Chương trình miễn phí nâng cấp lên HRPRO7

Để tối ưu thời gian đầu tư, Tinh Hoa có thể hỗ trợ các khách hàng sử dụng miễn phí phần mềm HRPRO7 trong các trường hợp sau đây: Các khách hàng đã sử dụng phần mềm  SmartBOSS 2.o có đăng kí gói dịch vụ bảo hành phần mềm được nâng cấp miễn phí lên phiên bản HRPRO7...
0969 618 638