Chọn trang

Danh mục chức năng của Module chấm công của phần mềm Hrpro7

Danh mục chức năng chi tiết trong module chấm công – quản trị nhân sự HRPRO7 Quản lý dữ liệu chấm công: quản lý dữ liệu chấm công cho nhân viên dựa trên những thông tin quét thẻ, hệ thống ca, ngày lễ, ngày nghỉ phép. Cho phép quản lý từ chi tiết đến tổng quát...

Tư vấn chi tiết về HRPRO7

Nội dung: Xác định các nhu cầu về chấm công – tính lương – quản trị nhân sự trong doanh nghiệp của bạn Xác định các yếu tố cản trở Đánh giá mức độ phù hợp khi sử dụng phần mềm Hrpro7 ( có thể đánh giá mở rộng về việc sử dụng thiết bị chấm công ) Lập bảng...