Chọn trang

Nội dung:

  1. Xác định các nhu cầu về chấm công – tính lương – quản trị nhân sự trong doanh nghiệp của bạn
  2. Xác định các yếu tố cản trở
  3. Đánh giá mức độ phù hợp khi sử dụng phần mềm Hrpro7 ( có thể đánh giá mở rộng về việc sử dụng thiết bị chấm công )
  4. Lập bảng so sánh chi phí đầu tư và lợi ích thu được
  5. Nếu thấy phù hợp, có thể triển khai thử nghiệm miễn phí
Vui lòng liên hệ với Tinh Hoa để chúng tôi có thể tư vấn hiệu quả cho bạn.

Thông tin liên quan

Chương trình nâng cấp miễn phí lên HRPRO7

Chương trình nâng cấp miễn phí lên HRPRO7