Câu chuyện thành công 

Ứng dụng giải pháp kiểm soát ra vào trong công trường xây dựng

Theo số liệu của Bộ Lao Động & Thương Binh Xã Hội, cứ 3 người tử vong vì tai nạn lao động, có 1 người làm trong ngành xây dựng, nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; Thiết bị không đảm bảo an toàn lao động; Không huấn luyện an toàn lao động cho người lao động.
Doanh nghiệp muốn hạn chế những người không được đào tạo về an toàn lao động ra vào công trường. Tuy nhiên việc thực hiện trong thực tế lại gặp nhiều khó khăn, vì công nhân công trường không chỉ thuộc quyền quản lý của thầu chính mà còn ở các thầu phụ.

Vui lòng tham khảo giải pháp để được tư vấn thêm

Giải pháp AutoID kiểm soát ra vào công trường xây dựng

Tăng cường an ninh cho khu vực sản xuất

Phần mềm đánh giá nhân viên KPI

Đánh giá khoa học, chính xác, hạn chế cảm tính

Máy chấm công & giải pháp

Bớt thời gian chấm công tính lương

Phần mềm quản trị nhân sự

Tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả quản trị nhân sự

Giải Pháp Tinh Hoa

Giải pháp công nghệ giúp bạn quản trị nhân sự hiệu quả hơn

 

Top 25 Nhà cung cấp Giải Pháp Nhân Sự  tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Xem chi tiết về giải thưởng