Chọn trang

Ứng dụng giải pháp kiểm soát ra vào trong công trường xây dựng

Câu chuyện thành công

Theo số liệu của Bộ Lao Động & Thương Binh Xã Hội, cứ 3 người tử vong vì tai nạn lao động, có 1 người làm trong ngành xây dựng, nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; Thiết bị không đảm bảo an toàn lao động; Không huấn luyện an toàn lao động cho người lao động.
Doanh nghiệp muốn hạn chế những người không được đào tạo về an toàn lao động ra vào công trường. Tuy nhiên việc thực hiện trong thực tế lại gặp nhiều khó khăn, vì công nhân công trường không chỉ thuộc quyền quản lý của thầu chính mà còn ở các thầu phụ.

Vui lòng tham khảo giải pháp để được tư vấn thêm.

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923

Application of access control solution in construction

Success Story

According to data from the Ministry of Labor & Invalid and Social Affairs, three people die from a labor accident in the construction industry, the main cause that the employer does’t develop the process, safe work practices, equipment does not ensure labor safety and no safety training for laborers.
Enterprises want to limit people who are not trained on labor safety on the site. However, implementation in practice is difficult, because site workers are not only under the management of the main contractor but also in subcontractors.

Please refer to the solution for further advice.

Sản phẩm tiêu biểu

Hỗ trợ

Liên hệ bộ phận

Hỗ trợ kỹ thuật

Hotline: 1900 636 236 | 0946 918 638

Email: support@tinhhoa.asia

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh
Lầu 8 Tòa nhà TNL - 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh

Ms.Nhã: 0919 397 169
Ms.Như: 0969 618 638

TP. Đà Nẵng
52, Đường Nguyễn Văn Linh,
Quận Thanh Khê

Mr.Trường: 0903.555.923