Ứng dụng giải pháp kiểm soát ra vào trong công trường xây dựng

Câu chuyện thành công

Theo số liệu của Bộ Lao Động & Thương Binh Xã Hội, cứ 3 người tử vong vì tai nạn lao động, có 1 người làm trong ngành xây dựng, nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; Thiết bị không đảm bảo an toàn lao động; Không huấn luyện an toàn lao động cho người lao động.
Doanh nghiệp muốn hạn chế những người không được đào tạo về an toàn lao động ra vào công trường. Tuy nhiên việc thực hiện trong thực tế lại gặp nhiều khó khăn, vì công nhân công trường không chỉ thuộc quyền quản lý của thầu chính mà còn ở các thầu phụ.

Vui lòng tham khảo giải pháp để được tư vấn thêm.

Tổng hợp bài viết

0/5 (0 Reviews)

This post is also available in: English

Liên hệ