fbpx
Workshop #3 – tiền lương P1

Workshop #3 – tiền lương P1

Workshop chuyên đề dành cho những người làm quản lý nhân sự. Tìm hiểu và xây dựng Khung thang lương theo chức danh và cấp bậc (Lương P1). Từ 08h30 đến 11h30