Chọn trang

WEBINAR

HR report & HR analytics –

Báo cáo nhân sự & Phân tích dữ liệu nhân sự 

đo đạc và đánh giá việc quản trị nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là tài sản cốt lõi của tổ chức. Quản lý nguồn nhân lực là một trong những hoạt động then chốt của 1 tổ chức, doanh nghiệp. Và Phòng / Ban Nhân sự của các tổ chức là nơi tập trung điều hành các hoạt động quan trọng này. Tuy nhiên:

– Hiệu quả của những hoạt động này có thể được đánh giá như thế nào?

– Kết quả hoạt động trên có thể đáp ứng mục tiêu chiến lược của tổ chức?

– Quan trọng hơn hết là làm sao có thể thuyết phục được Lãnh đạo và Quản lý các đơn vị chức năng ủng hộ những chính sách nhân sự trong thời đại hiện tại.

 

  WEBINAR DÀNH CHO NHỮNG AI ?

  Giám đốc doanh nghiệp / Giám đốc Nhân sự

  Báo cáo nhân sự có tầm quan trọng đặc biệt với giám đốc doanh nghiệp vì nó cung cấp thông tin quan trọng về nguồn nhân lực, góp phần quan trọng vào quá trình ra quyết định và quản lý chiến lược của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin về các xu hướng và thay đổi trong lĩnh vực nhân sự. Giám đốc doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin này để định hướng chiến lược nhân sự, đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn có những nguồn nhân lực phù hợp và đáp ứng được yêu cầu thị trường.

  Trưởng Phòng nhân sự

  Báo cáo nhân sự  giúp đánh giá tình hình nhân sự, phân loại và phát triển nhân viên, quản lý hiệu suất và đánh giá nhân viên, Quản lý đào tạo và phát triển, quản lý chi phí nhân sự.  Trưởng phòng nhân sự phải xây dựng được và sử dụng được các báo cáo này để thúc đẩy nhân viên hoàn thiện hiệu suất làm việc và đưa ra các biện pháp cải thiện nếu cần thiết

   

   

   

   

   

   

   

  Trưởng phòng IT / Giám đốc IT

  Trưởng phòng IT sẽ Hỗ trợ phòng Nhân sự trong việc thu thập dữ liệu, đề xuất các giải pháp công nghệ để thu thập và xử lý thông tin nhân sự một cách hiệu quả. Ngoài ra, Trưởng phòng IT có thể hỗ trợ phòng HR trong việc định hướng phát triển công nghệ để cải thiện quy trình làm báo cáo nhân sự. Họ có thể đề xuất và triển khai các công nghệ mới như phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo hay hệ thống tự động để tối ưu hoá quy trình này

  Kết thúc webinar người tham dự sẽ 

  Sau buổi webinar, người tham dự sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của một báo cáo HR và tiêu chí của 1 bộ báo cáo HR ( như  mục đích báo cáo , hình thức, yêu cầu về sự rõ ràng , cô đọng .. )

   

  Việc đo đạc và đánh giá quản trị nguồn nhân lực là cần thiết vì nó giúp các tổ chức có cái nhìn tổng quan về nhân lực của mình và hiểu rõ về sự phù hợp giữa nguồn nhân lực và mục tiêu kinh doanh.

  1. Đo lường hiệu suất làm việc: Quản trị nguồn nhân lực cần đo đạc và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên để xác định những điểm mạnh và yếu của họ. Điều này giúp tổ chức biết được những nguồn lực nào đang hoạt động tốt và cần được khuyến khích, cũng như những nguồn lực nào cần được nâng cao.
  2. Xác định nhu cầu nguồn nhân lực: Bằng cách đo đạc và đánh giá, tổ chức có thể xác định nhu cầu nguồn nhân lực để đảm bảo rằng có đủ nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc. Điều này giúp tổ chức tránh tình trạng thiếu nhân lực hoặc dư thừa nhân lực, đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động.
  3. Phát triển nhân viên: Đo đạc và đánh giá cung cấp thông tin về điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên, từ đó giúp tổ chức xác định các kế hoạch phát triển nhân viên hiệu quả. Các hoạt động đào tạo và phát triển có thể được thiết kế dựa trên những thông tin này để nâng cao năng lực và tăng cường sự phát triển cá nhân của nhân viên.
  4. Đánh giá hiệu quả chiến lược nhân sự: Đo đạc và đánh giá cung cấp thông tin về việc thực hiện chiến lược nhân sự của tổ chức. Điều này giúp tổ chức đánh giá xem liệu các chính sách và quy trình quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả hay không, và có cần điều chỉnh hay không để đảm bảo rằng nguồn nhân lực được quản lý một cách hiệu quả.

  OUR SPEAKER

  Chị  ĐẶNG THỊ HUỆ CHI

  • Trưởng ban Ban Nhân sự, Công ty CP Viễn thông FPT – Quy mô: Hơn 3.000 nhân sự toàn quố- Nhiệm vụ: Phụ trách xây dựng và vận hành hệ thống tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự công ty.
  • Giám đốc Khối Hành chính Nhân sự Công ty FPT Online – Quy mô: 1.000 nhân sự toàn quốc- Nhiệm vụ: Phụ trách xây dựng và điều hành hoạt động các đơn vị đảm bảo như: Nhân sự, Hành chính, Đảm bảo chất lượng, Pháp chế, Văn hoá đoàn thể, ….
  • Phó Giám đốc Công ty Phương Nam, đối tác độc quyền của FPT Telecom. Công ty phụ trách triển khai và bảo trì hệ thống Internet của FPT Telecom từ Quảng Nam đến Cà Mau. -Quy mô: Hơn 3.000 nhân sự – Nhiệm vụ: Phối hợp cùng BGĐ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động công ty Phương Nam.

  NHẬN VÉ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ