Chọn trang
  • Dung lượng lớn 100% 100%
  • Khả năng nhận diện vân tay 90% 90%
  • Độ bền 100% 100%

httpv://www.youtube.com/watch?v=pGli02c4uaw

Actatek3 spec