Chọn trang
UPS 5V

UPS 5V

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% UPS 5V ABRIVISION – Singapore | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Thời gian lưu trữ nguồn: 1 – 2h...
Adaptor 12V-3A ( tương thích )

Adaptor 12V-3A ( tương thích )

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% Adaptor 12V-3A Cung cấp nguồn điện hoạt động cho máy chấm công, hệ thống kiểm soát ra...
Adaptor 12V-3A

Adaptor 12V-3A

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% Adaptor 12V-3A Cung cấp nguồn điện hoạt động cho máy chấm công, hệ thống kiểm soát ra...
UPS 12V

UPS 12V

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% UPS 12V Khả năng lưu điện | 8h –...
Hộp kim loại

Hộp kim loại

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% Hộp bảo vệ máy bằng kim loại Hộp làm bằng kim loại bền chắc, thích hợp sử dụng trong các xưởng sản xuất. Mặt trước được che bởi MICA. Kích thước...