Chọn trang
  • Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100%
  • Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90%
  • Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90%

Hộp bảo vệ Mica

Hộp làm bằng MICA nhựa trong tương thích với các loại máy ABRIVISION. Kích thước tùy thuộc vào từng loại máy.Thiết kế trang nhã, lịch sự, sử dụng trong văn phòng.