Chọn trang
  • Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100%
  • Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90%
  • Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90%
  • Thiết bị dùng chung với hệ thống kiểm soát cửa ra vào dùng để mở cửa từ xa
  • Dòng điện: 8mA
  • Khoảng cách điều khiển: 10 -15m