Chọn trang

Truy suất dữ liệu chấm công một cách dễ dàng

Đây là chức năng cơ bản nhất của một phần mềm chấm công. Phần mềm phải cho phép người dùng truy suất giờ chấm công của bất kì nhân viên hoặc nhóm nhân viên nào, vào bất kì ngày nào. Một phần mềm chấm công thực sự tốt sẽ cho phép truy xuất dữ liệu chi tiết ngay trên bảng chấm công tổng quát… Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.

Check list phần mềm chấm công tốt

Xuất báo cáo chấm công tổng hợp

Mọi phần mềm đều có thể xuất dữ liệu chấm công mỗi ngày của từng người theo từng dòng riêng biệt. Một phần mềm tốt cho phép xuất báo cáo chấm công tổng hợp theo tháng, trong đó mỗi người có một dòng thông tin, và mỗi cột là thông tin chấm công trong 1 ngày… Vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.

Kiểm soát số giờ làm thêm (OT)

Doanh nghiệp nào cũng phải có chế độ OT để áp dụng cho các trường hợp nhân viên tăng ca theo yêu cầu của công việc. Việc tính toán OT đòi hỏi sự chi tiết, tỉ mỉ, tốn nhiều thời gian, và phải có thao tác duyệt từ các cấp có thẩm quyền bởi nếu không, chi phí lương của doanh nghiệp sẽ tăng cao. Phần mềm chấm công tốt phải hỗ trợ chức năng kiểm soát OT với các thao tác đăng kí OT, duyệt OT một cách hiệu quả.

Phân tích và tính giờ công cho mô hình làm việc 3 ca

Nhu cầu chấm công tự động vốn phổ biến ở các công ty sản xuất với mô hình làm việc 3 ca. Việc tính công cho mô hình làm việc này thường rắc rối, và hay gây nhầm lẫn. Một phần mềm chấm công tốt không thể thiếu chức năng phân tích và tính công theo 3 ca làm việc.

Hỗ trợ điều chuyển lao động

Mọi thứ đều phải có hoạch định, nhưng phát sinh thì luôn luôn xảy ra. Trong doanh nghiệp sản xuất, có nhiều yếu tố làm phát sinh điều chuyển lao động như: thay đổi trong kế hoạch sản xuất, máy móc bị hư, nhân viên đăng kí nghỉ phép / nghỉ bệnh … Việc điều chuyển lao động trong bộ phận sản xuất xảy nếu xảy ra quá thường xuyên sẽ gây cho bộ phận nhân sự nhiều khó khăn trong việc chấm công – tính lương. Một phần mềm chấm công tính lương tốt phải hỗ trợ cho bộ phận nhân sự trong tình huống điều chuyển lao động này.

Hỗ trợ chức năng xếp ca

Trong doanh nghiệp dịch vụ, các nhân viên nghỉ luân phiên theo sự phân công của tổ trưởng/ manager. Việc phân công cũng phải rất linh động điều chỉnh để phù hợp với thực tế. Một phần mềm chấm công tốt phải cung cấp chức năng phân ca, và cho phép linh hoạt thay đổi với càng ít thao tác càng tốt.

Và nhiều chức năng khác ….

Vui lòng liên hệ với Tinh Hoa để nhận tài liệu đầu đủ và nhận tư vấn về giải pháp chấm công tính lương chuyên nghiệp.

 

Một số tài liệu liên quan:

Danh mục chức năng của phần mềm chấm công HRPRO7

Danh mục chức năng của phần mềm chấm công HRPRO7