Chọn trang

Danh mục chức năng chi tiết trong module chấm công – quản trị nhân sự HRPRO7

Quản lý dữ liệu chấm công:

 • quản lý dữ liệu chấm công cho nhân viên dựa trên những thông tin quét thẻ, hệ thống ca, ngày lễ, ngày nghỉ phép. Cho phép quản lý từ chi tiết đến tổng quát tình hình làm việc của nhân viên.
 • Có đầy đủ báo cáo ghi nhận số phút đi trễ về sớm, số lần đi trễ về sớm, của từng ngày – từng tuần – từng tháng
 • Báo cáo chấm công tháng cho phép tích hợp các thông tin như số lần nghỉ phép có lương, không lương, số lần đi trễ, số giờ làm thêm ..v..v
 • Thiết lập những quy định về chấm công chung cho công ty như thời gian cho phép đi trễ, về sớm, thời gian tính giờ làm thêm …v..v..
 • Thiết lập hệ thống ca kíp cho công ty.
 • HRPRO-7 hỗ trợ đa dạng nhiều loại hình ca khác nhau như:
 • Ca làm việc đơn giản của công ty văn phòng, sản xuất nhỏ
 • Hệ thống ca phức tạp của nhà hàng,
 • Ca sản xuất liên tục, ca làm qua đêm, ca gãy

Quản lý dữ liệu quét thẻ :

 • Quản lý dữ liệu quét thẻ được tải về từ máy chấm công

Quản lý ngày nghỉ phép:

 • Theo dõi số ngày nghỉ của nhân viên theo từng tháng/ năm
 • Quản lý được trường hợp nghỉ phép nửa ngày, nghỉ phép theo giờ ..v. v..
 • Hỗ trợ nhiều loại nghỉ phép thông thường, khách hàng có thể thêm loại ngày nghỉ riêng đặc thù của mình
 • Quản lý được loại nghỉ phép có lương/không lương để liên kết với module tính lương

Quản lý chấm công

 • Chấm công dựa trên dữ liệu quét thẻ, hệ thống ca, ngày nghỉ phép, ngày nghỉ lễ. Chức năng chấm công được xây dựng kỹ càng nhằm tăng tốc độ chấm công nhanh nhất.
 • nhiều loại báo cáo từ báo cáo dữ liệu thô, báo cáo dữ liệu chấm công, đến báo cáo ngày nghỉ

Danh mục báo cáo chấm công

Tên báo cáo

Mô tả

Báo cáo giờ quét thẻ danh sách chi tiết giờ quét thẻ của nhân viên
Báo cáo chỉnh sửa giờ quét thẻ chi tiết việc chỉnh sửa dữ liệu quét thẻ của người sử dụng chương trình
Báo cáo chi tiết thông tin chấm công hàng ngày chấm công chi tiết của các nhân viên theo ngày
Báo cáo tổng hợp thông tin chấm công trong tháng chấm công tổng hợp của nhân viên theo tháng
Báo cáo ngày nghỉ chi tiết danh sách ngày nghỉ của nhân viên
Báo cáo ngày nghỉ trong tháng tình hình nghỉ phép của nhân viên trong tháng
Báo cáo ngày nghỉ trong năm tổng hợp dữ liệu nghỉ phép, nghỉ lễ của nhân viên trong 1 năm

 

báo cáo chấm công tổng hợp theo tháng

báo cáo chấm công tổng hợp theo tháng

 

Lưu ý:

– Nội dung này chỉ chứa một phần chức năng của HRpro7. Muốn tìm hiểu vì sao HRPRO7 có thể đáp ứng các yêu cầu cần có của một phần mềm chấm công tốt, vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết.

Tài liệu có liên quan

Nội dung tư vấn về HRpro7

Nhận tư vấn về Hrpro7

Nội dung tư vấn về HRPRO7