Chọn trang

Công nghệ nhận diện khuôn mặt đã dần trở thành giải pháp chấm công hàng đầu của các doanh nghiệp. Công nghệ nhận diện các đặc điểm trên khuôn mặt để chấm công cho nhân viên. Vì vậy, một trong những câu hỏi mà người dùng thường đặt ra cho công nghệ này đó chính là liệu việc đeo mắt kính có ảnh hưởng đến khả năng nhận diện khuôn mặt hay không?

Nhận diện khuôn mặt khi đeo kính_2

Nhận diện khuôn mặt khi đeo kính có khả thi?

Nhận diện và phát hiện khuôn mặt

Điều đầu tiên mà người dùng cần phải biết để có thể trả lời câu hỏi này đó chính là sự khác nhau giữa nhận diện khuôn mặt và phát hiện khuôn mặt.

Nhận diện khuôn mặt là xác định từ một bức ảnh xem người đó là ai. Nhận diện khuôn mặt xác định các đặc điểm trên khuôn mặt của người dùng và so sánh với các hình ảnh có sẵn trong hệ thống dữ liệu để xác nhận danh tính của người dùng.

Phát hiện khuôn mặt là kỹ năng cơ bản để xác định xem có khuôn mặt nào trong hình ảnh hay không. Công nghệ sẽ không thể nào nhận diện được khuôn mặt nếu chưa phát hiện được khuôn mặt của người dùng

Ảnh hưởng của việc đeo kính đến công nghệ nhận diện khuôn mặt

Những người dùng có đeo kính tạo ra một thách thức cho cả phần mềm phát hiện khuôn mặt và nhận dạng khuôn mặt. Kính, đặc biệt là kính râm phản chiếu, có thể cản trở thuật toán tìm điểm tham chiếu cần thiết khi xác định xem có khuôn mặt trong ảnh hay không. Nếu phát hiện được khuôn mặt, rõ ràng sẽ không có nhận diện khuôn mặt.

Nhận diện khuôn mặt khi đeo kính_1

Nhận diện khuôn mặt khi đeo kính

Giả sử ai đó đã được đăng ký vào hệ thống bằng một bức ảnh mà họ không đeo kính. Khi họ bắt đầu đeo kính và sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể dễ dàng gây nhầm lẫn cho thuật toán khi nó cố gắng so sánh hai bức ảnh.

Mỗi sản phẩm nhận diện và phát hiện khuôn mặt sử dụng một thuật toán khác nhau. Nhiều thuật toán trong số này nhận ra khi mọi người đang đeo kính. Các loại kính cận bình thường sẽ không tạo ra vấn đề cho phần mềm phát hiện và nhận diện khuôn mặt. Các chi tiết mắt quan trọng vẫn có thể nhìn thấy ngay cả khi chúng gây ra một số dạng vấn đề, phần mềm sẽ tiếp tục kiểm tra các bộ phận khác của khuôn mặt, chỉ cần loại bỏ các phần bị tắc khỏi phân tích của nó. Không hiếm trường hợp khuôn mặt vẫn được phát hiện và nhận diện với tỷ lệ khớp 30%.

Tuy nhiên các thuật toán tốt nhất trên thế giới vẫn gặp khó khăn khi người dùng đeo kính râm tối màu hoặc sáng bóng, nó sẽ che đi con ngươi của mắt. Vấn đề này đặc biệt phức tạp khi kính che khuất khoảng cách giữa hai mắt, đây là một phần quan trọng của nhiều thuật toán. Hầu hết các thuật toán nhận dạng khuôn mặt đều bắt đầu bằng cách xác định các đặc điểm của mắt trước, so sánh chúng với cơ sở dữ liệu hình ảnh đã có từ trước của chúng, trước khi chúng chuyển sang các đặc điểm khác trên khuôn mặt.

Tất nhiên, nếu đã có ảnh của một người đeo kính trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, thì cơ hội nhận dạng khuôn mặt sẽ tăng lên rất nhiều. Các thuật toán sẽ hoạt động tốt hơn với nhiều bức ảnh hơn và nếu có sự kết hợp của các bức ảnh với chủ thể cả khi có và không đeo kính, điều này sẽ cải thiện cơ hội nhận dạng cao hơn nữa .