Chọn trang

Ngày nay để đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội bên cạnh các công việc full time giờ hành chính thì cũng xuất hiện thêm nhiều công việc part time thời vụ nhằm hướng đến các đối tượng lao động ngoài giờ hành chính (Nhân viên part time) và muốn kiếm thêm thu nhập. 

Đối với một số công việc part time mọi người hay làm hiện nay, nhất là đối với các bạn sinh viên ngoài giờ học còn có nhu cầu làm thêm như: nhân viên phục vụ, PG, lễ tân, gia sư,…

Vậy thì những hợp đồng lao động nhân viên part time như thế nào thì phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo pháp luật Việt Nam?

Căn cứ vào khoản 3 Điều 34 của Bộ Luật Lao Động, người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

Đặc biệt đối với trường hợp nhân viên part time thì người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Cũng theo khoản 3 Điều 85 “Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”.

nhân viên part time có phải đóng bảo hiểm xã hội Nhân viên part time có phải đóng bảo hiểm xã hội 

Nhân viên part time sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi nào?

Trường hợp 1: Nếu hợp đồng lao động của nhân viên part time đó dưới 01 tháng sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp 2: Nếu hợp đồng của nhân viên part time đủ trên 01 tháng thì phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nhưng trong trường hợp này nếu nhân viên part time không làm trên 14 ngày trở lên trong tháng thì sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội. 

Nhân viên part time – Trong trường hợp thời gian làm part time tại công ty của nhân viên cộng lại nhiều hơn 14 ngày/ tháng so với nhân viên toàn thời gian mà công ty không đóng bảo hiểm xã hội là trái với quy định của pháp luật Việt Nam. 

Bên cạnh đó theo khoản 2 Điều 6 của Luật Bảo hiểm xã hội “Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường”. 

Vậy khi xác định việc nhân viên part time có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không thì chúng ta phải xem xét dựa trên 2 yếu tố: Thứ nhất là về khoảng thời gian lao động của nhân viên part time trong hợp đồng, thứ 2 là về mức lương của hợp đồng. 

Phần mềm nhân sự giúp đơn giản hóa vấn đề bảo hiểm

Các quy định về bảo hiểm có thể khiến việc quản lý nhân sự của doanh nghiệp trở nên phức tạp hơn. Để giải quyết được vấn đề này doanh nghiệp có thể sử dụng đến phần mềm quản lý nhân sự có hỗ trợ chức năng quản lý bảo hiểm.

Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 là giải pháp công nghệ với đầy đủ các nghiệp vụ chuẩn hóa cho bộ phận nhân sự của doanh nghiệp. Phần mềm cung cấp các chức năng Quản lý nhân sự: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Chấm công tính lương, Đánh giá KPI, Quản lý tuyển dụng và đào tạo, Portal nghỉ phép, xem phiếu lương ..

EZHR9 hiện đã có phiên bản online cho phép doanh nghiệp có thể nhanh chóng trải nghiệm phần mềm