Chọn trang

phần mềm quản lý nhân sự tốt cần có 5 đặc điểm không thể thiếu sau đây

Có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm quản lý nhân sự với nhiều sản phẩm khác nhau, nhưng một sản phẩm phần mềm tốt phải có 5 đặc điểm sau đây:

 1. Tiết kiệm thời gian cho người dùng
 2. Dễ truy xuất dữ liệu, phục vụ việc phân tích
 3. Quản lý được việc chỉnh sửa dữ liệu
 4. Có những cảnh báo thông minh
 5. Dễ mở rộng, tùy biến bản

Một số module tùy chọn của phần mềm quản lý nhân sự HRPRO7

 1. Hrpro7 portal – Đăng kí nghỉ phép từ website (ra mắt vào tháng 9/2012)
 2. Hrpro7 AC – Quản lý thiết bị kiểm soát ra vào
 3. Hrpro7 Lite – Quản lý hiệu quả nhiều thiết bị
 4. Hrpro7 – APDO – quản lý thiết bị trên nhiều chi nhánh
 5. Quản lý nhà ăn
 6. Quản lý cấp phát trang thiết bị