Kpi và đánh giá hiệu quả công việc

Workshop này là buổi workshop #4 nằm trong chuỗi workshop HR9 được thực hiện bởi Giải Pháp Tinh Hoa OUR TRAINER Ông Trần Trọng Hữu Duyên  – Chuyên gia tư vấn giải pháp nhân sự – Giám đốc Giải Pháp của Giải Pháp Tinh Hoa  16 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã...
Hợp đồng lao động và các quy định liên quan

Hợp đồng lao động và các quy định liên quan

Workshop HR#3 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Workshop này là buổi workshop #1 nằm trong chuỗi workshop HR9 được thực hiện bởi Giải Pháp Tinh Hoa OUR TRAINER Ông Trần Trọng Hữu Duyên  – Chuyên gia tư vấn giải pháp nhân sự – Giám đốc Giải Pháp của Giải Pháp Tinh Hoa  16...
Thang bảng lương và cách xây dựng thang bảng lương

Thang bảng lương và cách xây dựng thang bảng lương

Workshop HR#2 ONLINE THANG BẢNG LƯƠNG & XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG Workshop này là buổi workshop #2 nằm trong chuỗi workshop HR9 được thực hiện bởi Giải Pháp Tinh Hoa SỰ KIỆN DIỄN RA SAU Ngày(s) : Giờ : Chút(s) : Thứ hai(s) OUR TRAINER Ông Trần Trọng Hữu Duyên ...
WORKSHOP – Nghỉ việc và các vấn đề liên quan

WORKSHOP – Nghỉ việc và các vấn đề liên quan

Workshop HR#1 Workshop này là buổi workshop #1 nằm trong chuỗi workshop HR9 được thực hiện bởi Giải Pháp Tinh Hoa OUR TRAINER Ông Trần Trọng Hữu Duyên  – Chuyên gia tư vấn giải pháp nhân sự – Giám đốc Giải Pháp của Giải Pháp Tinh Hoa  16 năm kinh nghiệm...