Giải pháp chấm công theo công đoạn Một hệ thống giúp tính lương theo sản phẩm một cách hiệu quả  Vấn đề Giải pháp Lợi ích Khách hàng Tài liệu sản phẩm Tư vấn Đăng ký Nhận báo giá Những vấn đề thường gặp  khi tính lương theo sản phẩm  U Xác định thời gian theo ừng công...
Giải pháp quản lý Visitor

Giải pháp quản lý Visitor

VMS  Giải pháp quản lý khách tham quan ( visitor management)   Giải pháp quản lý khách thăm (visitor) là một hệ thống bao gồm phần cứng lẫn phần mềm, được sử dụng để theo dõi, quản lý và kiểm soát thông tin của các visitor trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Giải...
Báo cáo nhân sự & đo lường hiệu quả hoạt động quản trị nhân sự

Báo cáo nhân sự & đo lường hiệu quả hoạt động quản trị nhân sự

Nguồn nhân lực là tài sản cốt lõi của tổ chức. Quản lý nguồn nhân lực là một trong những hoạt động then chốt của 1 tổ chức, doanh nghiệp. Và Phòng / Ban Nhân sự của các tổ chức là nơi tập trung điều hành các hoạt động quan trọng này. Tuy nhiên:
– Hiệu quả của những hoạt động này có thể được đánh giá như thế nào?
– Kết quả hoạt động trên có thể đáp ứng mục tiêu chiến lược của tổ chức?
– Quan trọng hơn hết là làm sao có thể thuyết phục được Lãnh đạo và Quản lý các đơn vị chức năng ủng hộ những chính sách nhân sự trong thời đại hiện tại.

Tư duy tích cực và lạc quan trong công việc

Tư duy tích cực và lạc quan trong công việc

Lạc quan là cảm nhận được niềm vui, niềm tin trong công việc và cuộc sống với sự hiểu biết sâu sắc những quy luật của cuộc sống.

Lạc quan là tìm những giải pháp tối ưu để giải quyết một vấn đề và biết bi quan phòng thủ….