Chọn trang

Khóa học “Phân tích Dữ liệu Ngành HR”

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGÀNH HR Tham gia ngay Bạn đang làm trong ngành HR và muốn thăng tiến nhanh chóng? Bạn là sinh viên mong muốn có lợi thế vượt trội khi ra trường?  “Phân tích Dữ liệu Ngành HR” – Khoá học nhất định phải học nếu bạn muốn “đi...
Hành trình cuộc sống – tháng 11

Hành trình cuộc sống – tháng 11

Newsletter tháng 11 “Không có con đường dẫn đến hạnh phúc. hạnh phúc chính là con đường”. ( Thiền Sư Thích Nhất Hạnh ) Hãy cùng khám phá những điều đặc biệt trên chặng đường tháng 11 để thêm điều đáng nhớ cho cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống là 1 hành trình –...

xây dựng văn hóa yêu lao động

Workshop Xây dựng văn hóa yêu lao động & Tư duy tích cực trong công việc Tham gia group Zalo Thế nào văn hóa yêu lao động & tư duy tích cực trong công việc Là cảm nhận được niềm vui, niềm tin trong công việc và cuộc sống với sự hiểu biết sâu sắc những quy luật của...