Chọn trang
Phần mềm KPI

Phần mềm KPI

Smartboss KPI Phần mềm đánh giá nhân viên Đánh giá liên tục để giảm lãng phí  Ngày nay, ở những tổ chức tiến bộ, hoạt động đánh giá không còn là hoạt động mỗi năm một lần. Thay vì gọi là “đánh giá nhân viên (mỗi năm một lần)”, doanh nghiệp tiến bộ chuyển thành hoạt...

Quản lý ra vào tại các phòng

Solution introduction Management solutions by industry group of customers AllAccess Control MachinesAccessoriesBệnh việnCase doanh nghiệp sản xuấtCase study Doanh nghiệp lớnCase study doanh nghiệp SMECase study ngành dịch vụ F&BCase study ngành xây...

Giải pháp Quản lý suất ăn công nghiệp

GIẢI PHÁP ICMS Giải pháp Quản lý suất ăn công nghiệp   Tăng chính xác – Giảm chi phí – Tạo hình ảnh chuyên nghiệp Doanh nghiệp bạn đang sử dụng nhà ăn tập thể với rất nhiều suất ăn công nghiệp cho người lao động và bạn cần quản lý một cách chặt chẽ, hệ...

Kiểm soát ra vào nhà xưởng, công trường

Giải pháp kiểm sóat nhân viên ra vào nhà xưởng với hệ thống máy chấm công có sẵn hoặc Tripod Turnstile Vì sao cần kiểm sóat việc ra vào nhà xưởng  Nhiều nhân viên đã nghỉ việc do có mâu thuẫn với tổ chức, hoặc thành phần xấu có chủ đích phá hoại, rất dễ trà trộn và...