Chọn trang
ASU680-H

ASU680-H

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY ABRIVISION – Singapore | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Máy chấm công vân tay thế hệ mới, với thiết kế công...
Actatek3

Actatek3

Dung lượng lớn 100% 100% Khả năng nhận diện vân tay 90% 90% Độ bền 100% 100%...
AC6000

AC6000

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% Virdi – Korea | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừaMáy chấm công bằng vân tay thế hệ mới, với thiết kế hiện đại, phù hợp cho môi trường văn...
AC5000

AC5000

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% Virdi – Korea | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Máy chấm công bằng vân tay thế hệ mới, với thiết kế hiện đại, phù hợp cho môi trường văn...
TA200

TA200

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% TOYO-Taiwan | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Máy chấm công bằng vân tay thế hệ mới, với thiết kế hiện đại, phù hợp cho môi trường văn...