Chọn trang
ICMS – Phần mềm quản lý nhà ăn

ICMS – Phần mềm quản lý nhà ăn

Industrial Canteen Management System --- Tiết kiệm thời gian | Giảm chi phí thất thoát | Tăng độ hài lòng của nhân viên --- Khó khăn thực tế 1 Bộ phận nhân sự mất nhiều thời gian chuẩn bị phiếu ăn 2 Xảy ra chênh lệch số liệu khi báo cơm và thực tế 3 Tốn nhiều chi phí...

Giới thiệu phần mềm HRPRO7

HRPRO7 --- Bớt thời gian chấm công tính lương, tăng thời gian cho việc quản lý nhân sự --- Khó khăn thực tế 1 Tốn nhiều thời gian cho việc chấm công và tính lương 2 Việc điều chuyển lao động gây nhiều rắc rối trong chấm công và tính lương 3 Tốn thời gian quản lý và...