Chọn trang

Thực tập kỹ thuật viên

Vị trí tuyển dụng: Thực tập kỹ thuật viên Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Địa điểm làm việc: TP. HCM Mức lương: Thoã thuận Mô tả công việc: – Yêu cầu chuyên môn: biết về hệ thống mạng, biết đi dây cho hệ thống mạng, biết thêm về điện thì càng tốt.-...