Chọn trang

                                                                                                                                                                                                                              TpHCM, Ngày 06 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

về việc NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO SẢN PHẨM CŨ

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ năm 2015, Tinh Hoa đã có chính sách “ngừng cung cấp dịch vụ” cho các sản phẩm đã cũ và không còn đủ tốt, và chính sách này vẫn tiếp tục duy trì cho đến nay.

Nội dung của việc “Ngừng cung cấp dịch vụ” gồm:

Giai đoạn Thời gian Nội dung
Giai đoạn 1   Ngay sau khi thông báo chính thức ngừng sản phẩm.   Ngừng hỗ trợ tùy biến theo yêu cầu mới.
Giai đoạn 2   2 tháng sau khi có thông báo chính thức ngừng sản phẩm.   Ngừng hỗ trợ xử lý lỗi. VD:
     – Lỗi Tương thích SQL server mới.
     – Lỗi Tương thích hệ điều hành mới.
     – Lỗi Tương thích SDK / devices mới– Lỗi tương thích phần mềm bên thứ 3.
Giai đoạn 3   3 tháng sau khi có thông báo chính thức ngừng sản phẩm.   Ngừng hỗ trợ cài đặt lại & hướng dẫn sử dụng.


Vì lý do khách quan, Tinh Hoa không thể gửi thông báo này đến tất cả khách hàng sử dụng sản phẩm tại thời điểm thông báo chính thức.
Khi phát hiện về việc ngừng sản phẩm, xin Quý Khách Hàng áp dụng chính sách sau:

Tình huống Cách xử lý Ghi chú
  Ngừng hỗ trợ tùy biến theo yêu cầu mới.   Khách hàng sử dụng sản phẩm thay thế.

  Chính sách hỗ trợ đặc biệt:

  • Miễn phí dịch vụ và sản phẩm thay thế cho khách hàng trực tiếp của Tinh Hoa  còn trong hạn bảo hành/ bảo trì hoặc trong vòng 2 năm kể từ ngày hết hạn bảo hành / bảo trì (của sản phẩm đó).
  • Giảm giá 30% cho giải pháp thay thế, dành cho các khách hàng nằm ngoài đối tượng trên.
  Ngừng hỗ trợ xử lý lỗi. VD:
    – Lỗi Tương thích SQL server mới / – Lỗi Tương thích hệ điều hành mới / – Lỗi Tương thích SDK / devices mới / Phần mềm bên thứ 3
  Khách hàng sử dụng lại máy tính có cấu hình như cũ ( hệ điều hành, SQL server .. ) HOẶC sử dụng sản phẩm thay thế.
  Ngừng hỗ trợ cài đặt lại & hướng dẫn sử dụng.   Khách hàng tham khảo tài liệu hướng dẫn và tự thực hiện cài đặt. HOẶC Sử dụng sản phẩm thay thế.
Nếu có vấn đề phát sinh, xin vui lòng liên hệ Đại diện Ban Giải Quyết vấn đề – Quỳnh Như | 0919.039.665

PHỤ LỤC 1: Danh sách các sản phẩm đã dừng và giải pháp thay thế:

STT Tên sản phẩm Mô tả Dừng hỗ trợ tùy biến theo yêu cầu từ ngày Dừng hỗ trợ xử lý lỗi phát sinh kể từ ngày Dừng hướng dẫn sử dụng & cài đặt kể từ ngày Sản phẩm thay thế
1 Smartboss 2.0  Phần mềm chấm công miễn phí đi kèm với máy phiên bản 1 28.5.2013 28.7.2013 28.8.2013 HRPRO7 basic v3
2 SmartHRP  Phần mềm chấm công có tính phí – phiên bản 1 28.5.2014 28.7.2014 28.8.2014 HRPRO7 version 3
3 HRPRO7 Basic ver 2.0  Phần mềm chấm công đi kèm với máy phiên bản 2 15.05.2016 15.07.2016 15.08.2016 HRPRO7 basic v3
4 HRPRO7 v2  Phần mềm chấm công có tính phí – phiên bản 2 15.06.2017 15.08.2017 15.09.2017 HRPRO7 version 3


PHỤ LỤC 2:
Một số tình huống có thể xảy ra:

STT

Tên tình huống

Cách xử lý

1 Khách hàng không nhận được thông tin ngừng sản phẩm để chuẩn bị từ trước, vì nhiều lý do:

  • Người tiếp nhận mới không nhận được thông tin trước đây.
  • Email thông báo của Tinh Hoa bị vào SPAM box của người nhận.
  • Người phụ trách thay đổi vị trí công việc.
Tinh Hoa rất tiếc, do đó chúng tôi có chính sách cộng thêm 2 năm dự trữ kể từ ngày hết hạn bảo hành / bảo trì. Khách hàng có sử dụng dịch vụ bảo trì luôn được yên tâm không bị ảnh hưởng bởi việc dừng sản phẩm.
2 Khách hàng trước đây được miễn phí sản phẩm có tính phí, sản phẩm mới thay thế ( ở mức miễn phí ) thì không có nhiều tính năng bằng sản phẩm cũ. Tinh Hoa miễn phí thay thế trong trường hợp khách hàng còn hạn bảo hành hoặc trong vòng 2 năm kể từ ngày hết hạn bảo hành bảo trì.
3 Khách hàng mua từ một trong những đối tác của Tinh Hoa. Chính sách miễn phí dịch vụ của Tinh Hoa áp dụng cho những khách hàng trực tiếp. Đối với khách hàng gián tiếp, Tinh Hoa sẽ thu phí dịch vụ chuyển đổi.
4 Đối tác dealer muốn sử dụng sản phẩm cũ vì đã quen thuộc và có nhiều tính năng phù hợp hơn. Xin vui lòng cân nhắc các rủi ro liên quan đến những yếu tố bên ngoài như hệ điều hành, SQL server …