Chọn trang

Thông tin tài khoản dùng thử phần mềm HRportal 

  • Kể từ ngày 1.8.2017, phần mềm HRPORTAL được tích hợp thêm nội dung các câu chuyện ngụ ngôn. Khi đăng ký nghỉ phép hoặc đăng ký công tác, bạn cũng sẽ thấy các câu chuyện ngụ ngôn, kinh nghiệm quản lý thời gian, nội dung khuyến khích suy nghĩ tích cực (nội dung thay đổi hàng ngày và hiển thị theo tùy chọn)

Các chức năng chính của phần mềm HRportal

Một số chức năng dành cho nhân viên

  • Đăng ký nghỉ phép
  • Đăng ký công tác
  • Nhân viên tự kiểm tra bản chấm công ( phải kết nối với phần mềm HRPro7 – Nhân sự tiền lương )
  • Nhân viên tự xem bảng lương ( phải kết nối với phần mềm HRPro7 – Nhân sự tiền lương )

Một số chức năng dành cho Manager

  • Duyệt chấm công / công tác
  • Xếp ca làm việc ( dành cho nhóm doanh nghiệp Nhà hàng, quán ăn )
  • Điều chuyển nhân sự giữa các chi nhánh

Đăng ký để nhận tư vấn chi tiết về sản phẩm này