Chọn trang

I.  Yêu cầu của khách hàng

 • Yêu cầu về thẻ
  • Đơn giản trong việc quản lý sinh viên, giáo viên.
  • Đa ứng dụng: vào ra, điểm danh, thi cử, thư viện, bãi giữ xe,…
  • Giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu: phát hành thẻ, thiết bị hỗ trợ
  • Đồng bộ, linh hoạt: cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý
 • Yêu cầu chi tiết cho giải pháp

Thẻ sinh viên, giáo viên và nhân viên  sử dụng trong:

  • Thi cử (điểm danh)
  • Điểm danh các lớp
  • Sử dụng cho dịch vụ tính phí: nhà ăn, photocopy, in ấn,sử dụng PC,…
  • Giữ xe
  • Thẻ thư viện(mượn trả, ngày hết hạn,tính phí nếu có)
  • Đăng kí môn học, đóng họp phí, xin bảng điểm.

Tính năng của thẻ

  • Bền với môi trường
  • Thẩm mỹ (in theo thi ết k ế)
  • Bảo mật, không dễ bị chỉnh sửa, copy.
 • Yêu cầu về thiết bị
  •  Máy in thẻ  và thiết bị đọc thẻ:
  • Máy in thẻ in và ghi được dữ liệu lên thẻ.
  • Ruy băng thẻ : chất lượng, đáp ứng cho 2000 thẻ (đợt 1)
  • Thiết bị đọc thẻ: kết nối cổng USB với máy tính, hiển thị mã số thẻ khi quét lên file/chương trình tùy chọn.
 • Hệ thống quản lý cửa ra vào:
  • Sử dụng thẻ Mifare
  • Đáp ứng cho số lượng lên đến 20.000 Sinh viên
  • Đầu đọc kích thước nhỏ gọn, sử dụng cấp nguồn qua PoE, Phụ kiện đẹp, bền
  • Phần mềm quản lý ghi nhận thông tin và tích hợp dữ liệu với các chương trình nhà trường đang sử dụng.
  • Đầu đọc kết hợp với 9 cửa sử dụng thang máy để quản lý đối tượng được sử dụng thang máy.

II.   Thiết kế hệ thống và giải pháp

Để biết thêm chi tiết về mô hình giải pháp xin vui lòng liên hệ với Tinh Hoa ( hotlline: 0919 039 665) hoặc quý khách có thể cập nhật thông tin khung dưới đây để bộ phận tư vấn của chúng tôi có thể liên hệ ngay: