Chọn trang

Văn hóa doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu làm nền tảng cho sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào. Văn hóa doanh nghiệp sẽ lớn dần và phát triển cùng với sự hình thành của doanh nghiệp; để tạo được một doanh nghiệp có văn hóa tốt đòi hỏi bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng cần chú trọng ngay từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp. 

Văn hóa doanh nghiệp là gì? 

Văn hóa doanh nghiệp có rất nhiều định nghĩa khác nhau tùy theo cách nhìn của mỗi doanh nghiệp tổ chức. Sau đây là một số khái niệm về văn hóa doanh nghiệp:Theo Gold, K.A “Phẩm chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt nó với các tổ chức khác trong lĩnh vực”

Theo Kotter, J.P. & Heskett, J.L “ Văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị và cách hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp và có xu hướng tự lưu truyền, thường trong thời gian dài” 

Vậy văn hóa doanh nghiệp là những giá trị, niềm tin, cách thức mà mọi thành viên trong doanh nghiệp cùng xây dựng và tuân theo; ngoài ra nó cũng là những nếp suy nghĩ, lời nói, hành vi giống nhau của mọi thành viên trong doanh nghiệp, từ đó tạo nên nét đặc trưng riêng của mỗi doanh nghiệp. 

Văn hóa của một doanh nghiệp được hình thành bởi 3 yếu tố: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi. 

  • Tầm nhìn là: sự tuyên bố về mục đích hình ảnh vị trí mà mỗi doanh nghiệp muốn đạt được trong tương lai theo tính dài hạn. Mục đích này được áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp mà các thành viên trong đó phải hướng theo.
  • Sứ mệnh là: bản tóm tắt về các giá trị trong tổ chức, mô tả nhiệm vụ của doanh nghiệp; sứ mệnh thể hiện mọi khía cạnh của công ty từ nhân viên đến sản phẩm, dịch và khách hàng. 
  • Giá trị cốt lõi là: Tập hợp các nguyên tắc, quan điểm mang tính lâu của một tổ chức, những nguyên tắc này hướng dẫn hành vi nội bộ của một tổ chức cũng mối quan hệ của tổ chức đó với thế giới bên ngoài.

Biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp có thể là yếu tố hữu hình và vô hình.Biểu hiện hữu hình được thể hiện qua: Đồng phục, môi trường làm việc, cách thức giao tiếp giữa các thành viên, cấu trúc tổ chức, mô tả công việc, quy định nội bộ,…Biểu hiện vô hình được thể hiện qua: Thái độ, thói quen công việc, niềm tin, các yếu tố cảm xúc và nếp nghĩ của các thành viên trong doanh nghiệp,…

văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Giá trị mang lại khi thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa là một yếu tố không thể thiếu trong việc điều hành, quản lý đối với bất cứ doanh nghiệp, tổ chức nào; đối với một doanh nghiệp nếu có nền tảng văn hóa tốt sẽ tạo nhiều thuận lợi trong các công tác điều hành và kinh doanh của công ty. 

Văn hóa là công cụ chi phối hầu hết kết quả hoạt động của các bộ phận trong tổ chức. Đối với một doanh nghiệp có văn hóa rõ ràng, được sự công sự của tất cả các thành viên sẽ tạo điều kiện thực hiện tốt các công việc một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả cao nhất. 

Một công ty có văn hóa mạnh sẽ là mục tiêu, định hướng tốt cho các thành viên trong tổ chức phát triển bền vững lâu dài. Từ đó giúp cho các cấp lãnh đạo dễ dàng hơn trong việc quản lý và các nhân viên cũng làm việc trong môi trường thoải mái,chủ động, sáng tạo hơn. 

Tạo nên giá trị văn hóa doanh nghiệp tốt chính là tiền đề phát triển, tạo ra lợi thế cạnh tranh của các công ty trên thị trường, văn hóa tổ chức tốt còn là niềm tự hào cho tất cả các thành viên mỗi khi đến công ty hay sẵn sàng giới thiệu thương hiệu công ty với bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu.

văn hóa doanh nghiệp

5 Yếu tố tạo nên văn hóa doanh nghiệp tốt

5 Yếu tố “ vàng” tạo nên văn hóa doanh nghiệp tốt

Để tạo nên một doanh nghiệp,  tổ chức có văn hóa tốt các lãnh đạo cần phải định hướng phát triển thông qua các yếu tố sau:

  1. Tầm nhìn & sứ mệnh: Như đã nói tầm nhìn và sứ mệnh chính là nền tảng để hình thành một văn hóa tốt cho tất cả các tổ chức và doanh nghiệp. Bởi vì nó như một lời tuyên bố khẳng định giá trị vị trí của doanh nghiệp  trên thị trường; bên cạnh đó tầm nhìn như là một kim chỉ nam cho mọi quyết định, định hướng đi đúng cho công ty trong mọi hoàn cảnh. 
  2. Xác định giá trị cốt lõi làm cơ sở cho sự thành công: Đây là các giá trị không phai nhòa theo thời gian, nó như linh hồn của mỗi doanh nghiệp. Mọi hành động trong công tác của doanh nghiệp sẽ hướng theo các giá trị này. 
  3. Đánh giá văn hóa hiện tại của doanh nghiệp và xác định các yếu tố cần thay đổi để tốt hơn. Là một nhà quản lý bạn nên xác định, hiểu rõ được tình hình văn hóa doanh nghiệp hiện tại của tổ chức để có những hoạch định, chính sách phù hợp để phát triển môi trường văn hóa, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên. 
  4. Thành viên trong tổ chức: Con người ngày nay không đơn giản là yếu tố trong sản xuất tạo lợi nhuận mà là nền tảng hình thành nên tổ chức doanh nghiệp.Vì vậy để xây dựng một văn hóa doanh nghiệp tốt thì việc đầu tiên là rèn luyện, tạo điều kiện để nhân viên có cơ hội phát triển để có những định hướng, quyết định đúng đắn làm cơ sở cho công ty đi theo các chiều hướng tốt nhất, tối ưu nhất.
  5. Tạo một môi trường làm việc mở: Xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả cũng chính là một thành góp góp phần xây dựng một văn hóa tốt trong tổ chức. Môi trường làm việc mở sẽ giúp cho các thành viên trong tổ chức có cơ hội giao lưu học hỏi, tạo sự gắn kết trong một hệ thống tổ chức; đồng thời sẽ giúp cho các bộ phận trong doanh nghiệp cùng hướng đến sứ mệnh , giá trị đã đề ra.

Qua đó xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang lại nhiều kết quả góp phần tạo nên sự thành công của doanh nghiệp tổ chức; bên cạnh đó tạo sự thuận lợi trong việc truyền thông thương hiệu thu hút được nhiều ứng viên trong quá trình tuyển dụng bởi môi trường làm việc tốt, chuyên nghiệp được hình thành từ văn hóa của tổ chức. 

Với cách hiểu đúng và đủ về các yếu tố hình thành văn hóa tốt giúp bạn dù là cá nhân hay tổ chức sẽ có phương thức phát triển phù hợp hơn nhằm góp phần vào xây dựng văn hóa tốt của cả doanh nghiệp; chúc bạn sẽ luôn thành công và tạo dựng một môi trường có văn hóa tốt, đặc trưng nhất.