fbpx
Chương trình miễn phí nâng cấp lên HRPRO7

Chương trình miễn phí nâng cấp lên HRPRO7

Để tối ưu thời gian đầu tư, Tinh Hoa có thể hỗ trợ các khách hàng sử dụng miễn phí phần mềm HRPRO7 trong các trường hợp sau đây: Các khách hàng đã sử dụng phần mềm  SmartBOSS 2.o có đăng kí gói dịch vụ bảo hành phần mềm được nâng cấp miễn phí lên phiên bản HRPRO7...
0969 618 638