fbpx

Cộng tác viên kỹ thuật

Vị trí Cộng tác viên kỹ thuật Mô tả công việc Thi công dây mạng, dây điện đến các vị trí lắp máy chấm công Lắp đặt thiết bị máy chấm công Yêu cầu Trình độ: Trung cấp kỹ thuật Có thái độ cầu tiến Lợi ích Thù lao tốt Được đào tạo về kỹ năng giao tiếp với khách hàng Được...

Nhân viên triển khai phần mềm

Tên vị trí Nhân viên triển khai phần mềm Mục tiêu chính – Đảm bảo triển khai các dự án phần mềm hiệu quả, thường xuyên nâng cao hiệu suất. – Tuân thủ qui trình triển khai dự án và cung cấp đầy đủ thông tin triển khai trong quá trình thực hiện. Các việc...

Nhân viên Lập trình viên

Tên vị trí Nhân viên lập trình viên Mục tiêu chính –  Lập trình ra các sản phẩm tốt. Các việc phải làm –  Tạo ra các sản phầm phần mềm mới. –  Nghiên cứu những giải pháp mới có thể ứng dụng được. –  Liên tục cải tiến nâng cao năng suất làm...
0969 618 638