Chọn trang
Văn hoá làm việc từ xa trong thời đại 4.0

Văn hoá làm việc từ xa trong thời đại 4.0

Làm việc từ xa (còn được gọi là Teleworking), là việc nhân viên không cần phải đến công ty mà có thể ngồi ở quán cafe, ở nhà hoặc bất cứ nơi nào miễn là có thể ngồi trước màn hình máy tính để liên lạc với cấp trên hoặc đồng nghiệp.  Thời gian gần đây, văn hoá làm việc...

Đăng ký tư vấn 1:1 để xây dựng hệ thống quản lý hiệu suất công việc

Quản lý hiệu suất là quá trình theo dõi, đánh giá và cải thiện hiệu suất làm việc của cá nhân và nhóm làm việc để đạt được mục tiêu kinh doanh của tổ chức. Quá trình này giúp nâng cao hiệu suất, bằng cách nhận ra những vấn đề trong quá trình làm việc và tìm cách cải thiện hiệu suất của cá nhân và nhóm làm việc ..

xây dựng văn hóa yêu lao động

Workshop Xây dựng văn hóa yêu lao động & Tư duy tích cực trong công việc Tham gia group Zalo Thế nào văn hóa yêu lao động & tư duy tích cực trong công việc Là cảm nhận được niềm vui, niềm tin trong công việc và cuộc sống với sự hiểu biết sâu sắc những quy luật của...
Báo cáo nhân sự & đo lường hiệu quả hoạt động quản trị nhân sự

Báo cáo nhân sự & đo lường hiệu quả hoạt động quản trị nhân sự

Nguồn nhân lực là tài sản cốt lõi của tổ chức. Quản lý nguồn nhân lực là một trong những hoạt động then chốt của 1 tổ chức, doanh nghiệp. Và Phòng / Ban Nhân sự của các tổ chức là nơi tập trung điều hành các hoạt động quan trọng này. Tuy nhiên:
– Hiệu quả của những hoạt động này có thể được đánh giá như thế nào?
– Kết quả hoạt động trên có thể đáp ứng mục tiêu chiến lược của tổ chức?
– Quan trọng hơn hết là làm sao có thể thuyết phục được Lãnh đạo và Quản lý các đơn vị chức năng ủng hộ những chính sách nhân sự trong thời đại hiện tại.

Tư duy tích cực và lạc quan trong công việc

Tư duy tích cực và lạc quan trong công việc

Lạc quan là cảm nhận được niềm vui, niềm tin trong công việc và cuộc sống với sự hiểu biết sâu sắc những quy luật của cuộc sống.

Lạc quan là tìm những giải pháp tối ưu để giải quyết một vấn đề và biết bi quan phòng thủ….