Chọn trang

Balanced scorecard (BSC) là một công cụ để thực hiện và quản lý chiến lược được sử dụng bởi rất nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình khác nhau. BCS giúp liên kết tầm nhìn của doanh nghiệp với các mục tiêu chiến lược, biện pháp và sáng kiến.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu biết thêm về mô hình Balanced scorecard giúp bạn vận dụng mô hình này vào bất kỳ kế hoạch nào của doanh nghiệp.

Balanced scorecard

Mô hình Balanced Scorecard

1. Balanced scorecard (BSC) là gì?

Balanced scorecard tạm dịch là “thẻ điểm cân bằng” là một khung kế hoạch chiến lược và quản lý hiệu suất theo dõi các biện pháp tài chính và phi tài chính để xác định hiệu quả của tổ chức và khi nào cần hành động khắc phục. BSC quan tâm đến các yếu tố tài chính và tập trung vào 3 thước đo phi tài chính khác có ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là khách hàng, quá trình hoạt động nội bộ, năng lực tổ chức.

Năm 1992, TS. David P. Norton và Robert S. Kaplan đã bắt đầu một nhóm làm việc để kiểm tra thách thức của việc đo lường tài chính chỉ bằng báo cáo. Trong các tổ chức vì lợi nhuận, các biện pháp tài chính đã cung cấp một báo cáo chậm trễ (tức là họ đã nói với bạn những gì đã xảy ra vào tháng trước, quý hoặc năm), nhưng họ không thể mong đợi mở rộng tầm nhìn.

Norton và Kaplan muốn xem xét cụ thể những biện pháp nào có thể giúp doanh nghiệp nhìn xa hơn và trở thành các chỉ số hàng đầu sẽ như thế nào và điều đó có thể ảnh hưởng đến chiến lược của tổ chức ra sao. Đây chính là sự ra đời của mô hình Balanced scorecard.

2. Thước đo của BSC

Balanced scorecard dựa trên bốn thước đo để theo dõi hiệu quả của doanh nghiệp.

Tài chính

Hiệu quả tài chính của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng rất quan trọng đối với sự tồn tại lâu dài. Các biện pháp điển hình để đo lường hiệu quả tài chính thường được sử dụng bởi các công ty bao gồm tăng trưởng doanh thu, thu nhập hoạt động, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và các biện pháp khác được các chủ sở hữu doanh nghiệp quan tâm.

Thước đo tài chính trong Balanced scorecard

Thước đo tài chính trong mô hình Balanced Scorecard

Khách hàng

Quan điểm của khách hàng, biết được khách hàng nghĩ gì về doanh nghiệp mình giúp doanh nghiệp so sánh dịch vụ của mình với dịch vụ cạnh tranh. Số liệu cụ thể khác nhau tùy theo ngành nhưng hầu hết tập trung vào thời gian, chất lượng và mức độ dịch vụ. Các số liệu phổ biến cho hầu hết các ngành công nghiệp bao gồm sự hài lòng của khách hàng và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp. 

Các công ty điện thoại di động theo dõi sự tăng trưởng và khuấy đảo của khách hàng. Các công ty sản xuất theo dõi việc giao hàng đúng hạn và phần trăm đơn hàng được giao theo đơn đặt hàng (tức là không có đơn đặt hàng trở lại hoặc thay thế). Các công ty sản phẩm tiêu dùng giám sát phần trăm khách hàng lặp lại và phần trăm doanh thu từ các sản phẩm được giới thiệu trong năm năm qua.

Quy trình hoạt động nội bộ

Thước đo này giúp doanh nghiệp hiểu được hiệu quả của quy trình kinh doanh nội bộ và công nghệ hỗ trợ. Nhiều công ty tập trung vào thời gian để đặt hàng, thuê tàu mới hoặc hoàn thành các quy trình nội bộ khác. 

Các công ty sản xuất thường theo dõi thời gian thiết lập, thời gian chu kỳ, và thời gian để giới thiệu một sản phẩm mới. Các công ty cố gắng hợp lý hóa các quy trình nội bộ theo dõi phần trăm các quy trình không cần giấy tờ và số lượng các quy trình tự phục vụ.

Năng lực tổ chức

Thước đo này ban đầu được gọi là “Học tập và Tăng trưởng” và đôi khi được các doanh nghiệp gọi là thước đo “Con Người” đối với những doanh nghiệp tin rằng con người là yếu tố quan trọng nhất trong năng lực của tổ chức. Thước đo này xem xét mức độ mà doanh nghiệp có thể phát triển và cải thiện cách thức mà nó hỗ trợ các mục tiêu của mình. 

Năng lực tổ chức giám sát con người, văn hóa, tổ chức và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ họ. Các biện pháp điển hình bao gồm sự hài lòng / tham gia của nhân viên, thời gian thuê, doanh thu năm đầu tiên, doanh thu hối tiếc (đôi khi không mong muốn) và đào tạo / giáo dục nhận được.

3. Mối quan hệ giữa các thước đo

Khi mô hình Balanced scorecard mới được phát triển, 4 thước đo hiệu quả của doanh nghiệp kể trên độc lập với nhau và doanh nghiệp có quyền lựa chọn thực hiện hoặc bỏ qua một vài trong số đó. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng chúng đều quan trọng và có mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau rất khăng khít.

Nếu bạn chú trọng đào tạo, quản lý nhân viên và xây dựng được một nền văn hoá chia sẻ thông tin hiện đại (Thước đo năng lực tổ chức), doanh nghiệp sẽ hoạt động trơn tru và năng suất hơn (Thước đo quá trình hoạt động nội bộ). Nhờ sự bền vững trong nền tảng nội bộ đó, doanh nghiệp sẽ có khả năng tạo ra giá trị và chăm sóc khách hàng tốt hơn (Thước đo khách hàng). Khi khách hàng cảm thấy hài lòng, chắc chắn họ sẽ ủng hộ sản phẩm / dịch vụ của bạn; nhờ vậy mà doanh nghiệp thu về doanh thu và lợi nhuận cao.

Mối quan hệ trong Balanced scorecard

Mối quan hệ giữa các thước đo trong mô hình BSC

4. Lợi ích của Balanced scorecard

Mô hình BSC giúp doanh nghiệp theo nhiều cách. Nó nhắc nhở các giám đốc điều hành rằng ngoài việc theo dõi các số liệu tài chính, điều quan trọng là phải theo dõi chất lượng và dịch vụ. Quá nhiều công ty tập trung hoàn toàn vào doanh số và chi phí để loại trừ các số liệu khác. Balanced scorecard cung cấp một cách rõ ràng, ngắn gọn để truyền đạt các ưu tiên và mục tiêu cho nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác. 

Thẻ điểm cân bằng cũng tạo ra một mối liên kết rõ ràng từ chiến lược doanh nghiệp đến các hoạt động hàng ngày. Mục tiêu và số liệu doanh nghiệp có thể được phân tách thành đơn vị kinh doanh hoặc mục tiêu và số liệu của bộ phận, cho phép tất cả các bên liên quan hiểu cách các dự án và hoạt động của họ đóng góp vào thành công chung của doanh nghiệp. Mô hình này cũng giúp doanh nghiệp đánh giá KPI của mình.

Balanced scorecard tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch kinh doanh bằng cách cung cấp các số liệu rõ ràng giúp doanh nghiệp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên và các sản phẩm doanh nghiệp theo mức độ quan trọng. Cuối cùng, khuôn khổ giúp doanh nghiệp giám sát và đo lường tiến trình hướng tới các mục tiêu chiến lược.

5. Kết luận

Mô hình BSC (Balanced scorecard) là một công cụ quản trị cực kỳ mạnh mẽ giúp cải thiện tình hình hiện tại của doanh nghiệp và định hướng tới các mục đích quan trọng và khả thi. Các thước đo trong đó có mối quan hệ với nhau và đều là nguồn năng lượng cần thiết để giữ vững và nâng cao hơn nữa hiệu quả của doanh nghiệp.