Chọn trang

GIỚI THIỆU

Báo cáo kết quả khảo sát cung cấp và cập nhật các thông tin về lương theo từng tiêu chí khác nhau trong ngành Công nghệ thông tin. Báo cáo tập trung phân tích các việc làm, lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất và quy tụ nhiều nhân lực nhất trên thị trường việc làm ngành CNTT giai đoạn 2017-2018.

TỔNG QUAN MỨC LƯƠNG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Nhận báo cáo đầy đủ

Để có thể xem thêm thông tin về mức lương của ngành công nghệ thông tin theo số năm kinh nghiệm và framework phổ biến anh chị hãy download bảng kết quả đầy đủ.

MỨC LƯƠNG SOFTWARE DEVELOPER

Báo cáo bao gồm mức lương hiện tại và mức lương mong muốn của vị trí Software developer theo cấp bậc trong công việc, theo chuyên môn phổ biến, ngôn ngữ lập trình phổ biến, framework phổ biến phân chia theo khu vực làm việc và kỹ năng, só năm kinh nghiệm.

Nhận báo cáo đầy đủ

Để có thể xem thêm thông tin về mức lương của ngành công nghệ thông tin theo số năm kinh nghiệm và framework phổ biến của Software Developer anh chị hãy download bảng kết quả đầy đủ.

MỨC LƯƠNG SOFTWARE DEVELOPER

Để xem thêm các thông tin đầy đủ và chi tiết về kết quả khảo sát lương của vị trí Senior Software developer dựa trên địa điểm làm việc, chuyên môn công việc kỹ năng và các thông tin liên quan đến chế độ ngoài giờ, lương thưởng hãy để lại email của mình vào mẫu bên dưới.

Download kết quả bảng khảo sát lương đầy đủ

Sau khi để lại email hệ thống sẽ tự động gửi báo cáo kết quả đến email của bạn. Vui long kiểm tra hộp thư của mình hoặc spam.

Tuyển dụng Frontend Developer

  • Thu nhập từ 600$ ~ 800$/ tháng & thưởng theo doanh thu dự án.
  • Hưởng đầy đủ chế độ của luật lao động Việt Nam, phúc lợi theo quy chế của công ty.
  • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực.
  • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng chuyên môn.
  • Du lịch hằng năm, event các kỳ lễ, hoạt động văn nghệ, câu lạc bộ bóng đá,…

Tuyển dụng Frontend Developer

  • Thu nhập từ 600$ ~ 800$/ tháng & thưởng theo doanh thu dự án.
  • Hưởng đầy đủ chế độ của luật lao động Việt Nam, phúc lợi theo quy chế của công ty.
  • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực.
  • Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng chuyên môn.
  • Du lịch hằng năm, event các kỳ lễ, hoạt động văn nghệ, câu lạc bộ bóng đá,…